Välkommen till

SPIRA advokater

SPIRA advokater

Vi är Linköpings moderna advokatbyrå

På advokatbyrån SPIRA advokater i Linköping träffar du advokaterna Malin Fridh, Charlotte Lindsäter, David Rosengren och biträdande jurist Robin Rocksten. Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med fokus på våra specialområden familjerätt, brottmål, socialrätt och tvistemål. Vi har både stort engagemang och mångårig erfarenhet av de ärenden som vi tar oss an.

Vi biträder dig och ger dig råd inom en rad juridiska områden som t.ex. arvsrätt, bodelning, äktenskapsförord, samboförhållanden/samboavtal och äktenskapsskillnad, boutredning, testamente, frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn, underhåll till barn, fordran, fel i fastighet samt övriga tvister. SPIRA advokater åtar sig även uppdrag i brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Oavsett vilken situation du befinner dig i är du välkommen att kontakta oss!

Våra advokater och jurister i Linköping

Vi på SPIRA advokater i Linköping har lång erfarenhet inom familjerätt, brottmål, socialrätt och tvistemål. Vi hjälper dig att lösa dina juridiska problem – och ger även rådgivning kring hur du kan undvika att hamna i framtida juridiska problem. Välkommen att kontakta oss.

Malin Fridh - Advokat Linköping

Malin Fridh
Advokat, delägare
013-495 67 01
malin@spiraadvokater.se

Charlotte Lindsäter
Advokat, delägare
013-495 67 02
charlotte@spiraadvokater.se

David Rosengren
Advokat, delägare
013-495 67 03
david@spiraadvokater.se

Robin Rocksten
Biträdande jurist
013-495 67 05
robin@spiraadvokater.se