Vi finns på sociala medier

 

På SPIRA advokater träffar du Malin Fridh, Charlotte Lindsäter och David Rosengren. Tre engagerade advokater med klienten i fokus. SPIRA advokater är en humanjuridisk byrå med fokus på familjerätt, brottmål och socialrätt.

Vi biträder dig och ger dig råd inom en rad humanjuridiska områden som t.ex. arvsrätt, bodelning, äktenskapsförord, samboförhållanden/samboavtal och äktenskapsskillnad, boutredning, testamente, frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn, underhåll till barn. SPIRA advokater åtar sig även uppdrag i brottmål som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde, samt i förvaltningsrättsliga mål som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Vidare åtar vi oss uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Följ oss gärna på sociala medier! 

 

 instagram oicon facebook icon